Wszyscy uczniowie otrzymają link, nazwę użytkownika i hasło do platformy nauczania zdalnego. Prosimy o zalogowanie się i kontakt w wypadku wystąpienia problemów technicznych.