W areszcie tym przebywają skazani mężczyźni młodociani i dorośli odbywający karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, Sądu Rejonowego m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa i innych. Ustalona pojemność aresztu to 1315 miejsc, w tym 235 miejsc w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie.
W jednostce funkcjonują dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Początki Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu sięgają 1944 roku.
W trakcie wizyty kadeci zapoznali się ze strukturą aresztu, jego historią i funkcjonowaniem, rozmieszczeniem obiektów, pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej. Gościli w oddziałach, gdzie karę pozbawienia wolności odbywają skazani, obejrzeli więzienny „spacerniak”, zapoznali się z systemem ochronnym funkcjonującym w tej placówce.
W czasie spotkania z kadetami poruszono temat możliwości wyboru w swojej ścieżce zawodowej studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki na kierunku Penitencjarystyka, która przygotowuje funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.
Oferta edukacyjna WSKiP skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną.

Opracował: Artur Kubeł