Szanowni Uczniowie i Rodzice,
4 września o godzinie 12.00 nastąpi Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024. W tym dniu spotykamy się o 11.00 na placu apelowym przed szkołą (wcześniej w celu przećwiczenia ceremoniału - prośba aby koniecznie zjeść śniadanie) osoby funkcyjne (poczet sztandarowy i flagowy) plus osoby które zgłosiły się do pomocy przy organizacji rozpoczęcia roku proszę o przybycie o godzinie 9.00

Jak się ubrać:
- klasy drugie, trzecie i czwarta - mundur/ubiór ucznia
- klasy pierwsze - strój galowy - Ważne - prosimy zachować powagę uroczystości
Po uroczystym rozpoczęciu roku i przemówieniach okolicznościowych odbędzie się prelekcja WCR Warszawa-Praga w budynku szkoły a następnie rozejdziecie się do wyznaczonych klas na spotkania z Wychowawcami.