^ Powrót na górę
facebook

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Spotkania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

13.09.2019 r. (piątek) – informacyjne dla wszystkich klas

15.11.2019 r. (piątek) – dzień otwarty – konsultacje z nauczycielami

06.12.2019 r. (piątek) – propozycje ocen za I półrocze

17.01.2020 r. (piątek) – zebranie śródroczne

20.03.2020 r. (piątek) – propozycja ocen rocznych w klasach trzecich

– informacyjne w pozostałych klasach

15.05.2020 r. (piątek) – dzień otwarty – konsultacje z nauczycielami

05.06.2020 r. (piątek) – propozycje ocen rocznych

Godzina zebrań: 17.30

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB      sssologo    

 

Powiat Wołomiński